เย้พวกเราเอง GSB YOUTH CLUB

เราขอสัญญาว่า ตาลีบัน หนาวแน่

อมิตตาพุทธ ยุบหนอ พองหนอ แบนหนอ

พวก ตาลีบันไม่รู้หรอกว่า เรานะสุขสุดๆ

ตัวเองว่าตัวเอง หนาวป่าว เรานะสุดๆ บรื๋ออ

เฮ้ พวก หาเจอยัง......อีกนิดนะเดี๋ยวเจอ