ประวัติการก่อตั้งธนาคาร
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีได้เปิดทำการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2543 เวลา 09.09 นาที
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพีระ มานะทัศน์ เป็นประธานในพิธีและอาจารย์ ดร. นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนลำปางพณิชยการและเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของธนาคารโรงเรียนลำปางพาณิชยการแลเทคโนโลยี
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้กับนักศึกษาได้ฝึกฝนเรียนรู้หลักหารทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

การให้บริการของธนาคารโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
เปิดบริการฝาก - ถอน เฉพาะบัญชีเผื่อเรียก

อาจารย์ที่ปรึกษา
- - -> อาจารย์ปราณี จะไว
- - -> อาจารย์พวงทอง วังราษฎร์
- - -> อาจารย์นิยม คำบุญทา
- - -> คุณสุรเทพ ชูโต เป็นพี่เลี้ยงร่วมกับธนาคารออมสิน ลำปาง

โครงสร้างนักศึกษาฝึกงาน
นายมานพ ปวนแก้วหาญ
ผู้จัดการ
นางสาวชนกพร รัชสมบูรณ์
พนักงานบัญชี
นางสาวศรีสุดา นิภากุล
พนักงานการเงิน
นางสาวอรพรรณ ภิระบรรณ
พนักงานการเงิน
นางสาวมนธิรา ต๋าคำ
พนักงานลงรายการ
นางสาวเกศริน เมืองคำ
พนักงานลงรายการ 
นางสาวศิริขวัญ สิทธา
พนักงานติดต่อ
นางสาวเปรมฤดี อินทะนิล
พนักงานติดต่อ

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารที่เปิดไปแล้ว
1. โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ ประชาชื่น 12 ส.ค. 41
2. โรงเรียนสามเสนนอก กรุงเทพฯ ห้วยขวาง 20 พ.ค. 42
3. โรงเรียนเตรียมอุดม น้อมเกล้า นนทบุรี ปากเกร็ด 17 มิ.ย. 42
4. เทคนิคพณิชยการ อยุธยา อยุธยา เจ้าพรหม 22 มิ.ย. 42
5. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ ราชดำเนิน 24 มิ.ย. 42
6. โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ลำพูน 25 มิ.ย. 42
7. วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 ก.ค. 42
8. โรงเรียนสตรี สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 8 ก.ค. 42
9. โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์ สวรรค์วิถี 23 ก.ค. 42
10. โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา นครราชสีมา 23 ก.ค. 42
11. โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา สงขลา 9 ส.ค. 42
12. เทคโนโลยีตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ศูนย์ราชการ 23 ส.ค. 42
13. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี 30 ส.ค. 42
14. มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพฯ หนองจอก 6 ก.ย. 42
15. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี อุดรธานี 23 ก.ย. 42
16. วิทยาลัยอาชีว เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประตูช้างเผือก 8 พ.ย. 42
17. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี ประชารักษา 11 พ.ย. 42
18. โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี ลพบุรี 11 พ.ย. 42
19. โรงเรียนสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ถนนราฏร์อุทิศ 12 พ.ย. 42
20. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 13 ธ.ค. 42
21. วิทยาลัยอาชีวศึกษา หนองคาย หนองคาย หนองคาย 15 ธ.ค. 42
22. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี 23ธ.ค.42
23. โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ ราชดำเนิน 17ม.ค.43
24. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพฯ วัฒนา
25. โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ วัดไทร 1มิ.ย.43
26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ ราชดำเนิน 8มิ.ย.43
27. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง ระยอง 9มิ.ย.43
28. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร กำแพงเพชร 12มิ.ย.43
29. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ พระโขนง 14มิ.ย43
30. โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร ชุมพร 22มิ.ย43
31. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต 29มิ.ย43
32. โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 30มิ.ย43
33. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ น้อมเหล้า กรุงเทพฯ คลองจั่น 1มิ.ย43
34. โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ กรุงเทพฯ บางแค 12ก.ค43
35. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง ลำปาง 20ก.ค43
36. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
37. วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต ภูเก็ต
38. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ น้อมเกล้า
39. โรงเรียนสงวนหญิง
40. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ หนองหอย 10ส.ค43
41. โรงเรียนเมืองเชียงราย เชียงราย เชียงราย 25ส.ค43
42. โรงเรียนพิริยาลัย แพร่ แพร่ 1ก.ย43

โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
- - -> เป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ 33 ของประเทศ
- - -> เป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ 3 ของเขตภาค 5
- - -> เป็นธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือ
ผลการดำเนินงานของนักศึกษาฝึกงาน
ทางธนาคารโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ได้จัดให้มีรายการลุ้นรับรางวัลจากธนาคารโรงเรียน
โดยผู้ฝากเงินจะต้องมียอดฝากเงินสม่ำเสมอ และไม่มีการถอนระหว่าง เดือนสิงหาคม 2543มีผู้ได้รับรางวัล 4 รางวัล คือ
1. ระดับ ปวช. นางสาวสุพรรณี ทามา ช.101
2. ระดับ ปวส. นางสาวสมหญิง อินต๊ะเทพ ส.2/4 แผนกการบัญชี
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาจารย์นพพร สัมบูรณะพันธ์
4. นักการภารโรงและแม่บ้าน นางศรีนวล ศรีชัยวงค์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -