คณะผู้บริหารจาก LCCT ได้ไปดูงานที่ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ที่กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 51