GOTO Page1  
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เข้าร่วมอวยพรวันเกิด อ.นรเศรษฐ์ จิวะัสันติการ
23 ส.ค.2549
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่
18-21 สิงหาคม 2549 ณ วัดบรรพตสถิต
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เยาวชน
ออมสินสัมพันธ์ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์
25-26 พ.ย 2549 จ.เชียงใหม่
นักศึกษาภาควิชา การบัญชี ปวช.3
คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม
I Love LCCT 2-3 ธ.ค 2549
ภาควิชาสังคมศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขัตตอบปัญหา "เงินทองของมีค่
า"
สัมภาษณ์ศิลปิน เล้าโลม และ Badz ที่ 99.75
ฺBlueFM วันที่ 22 ส.ค 2549
เช้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในงาน
"รวมพลังอาชีวะต้านภัยยาเสพติด 8 สถาบัน "
ณ วิทยาลัยเทคนิค 18 ส.ค.49
ประมวลภาพ งานประกวด ดาว-เดือน รอบแรก
วันที่ 15 ส.ค.49 เข้าสู่รอบตัดสิน รอบสอง
พร้อมแสดงความสามารถ วันที่ 22 ส.ค.49
น.ส.รัชดาภรณ์ เปล่งแสงทอง นักศึกษา ระดับ
ปวช.3 คว้าเหรียญทองแดงรายการ49th ISSF
World Shooting Champion Ships
ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ร่วมแข่งขัน
รถประหยัดน้ำมัน ระดับประเทศ 11-12 ก.พ.49
ทำสถิติประหยัด 644 km/lite
LCCT ร่วมงานกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ
รถม้าเกมส์ LCCT ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-9 ก.พ. 49
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2549
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 49 ณ ลานปาล์มคอร์ด
เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมและของรางวัล
กีฬาสานสัมพันธ์คณะบุคลากร LCCT
สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ กับการแข่งขัน
๊กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 10 ม.ค 49..
กีฬาสีภายในของนักศึกษา LCCT 49
กีฬาสีประจำปี 49 ของนักศึกษา LCCT
สนุกสนาน เร้าใจ ครบรส .....
กิจกรรม"ชาวบัญชีรวมใจ" บ้านกลางดอย
ภาควิชาบัญชี ได้นำนักศึกษา ปวช.3เข้าร่วม ศึกษาดูงาน
และร่วมทำกิจกรรม 7-8 ม.ค. 49
ภาควิชาีสถาปัตย์กรรม-ก่อสร้าง ร่วมงาน AL'05
ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน
Architect Lanna '05
พิธีปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาปีจบปี 2549
LCCT จัดงานปัจฉิมนิเทศก์ และมอบวุฒิบัตร
ให้นักศึกษาชั้นปีจบ 24 ก.พ.2549

รูปน้องน้อยน่ารัก น้องมัชฌิมา พรนิมิตร

บุตรสาว ดร.จักรพันธ์ - ดร.กรวิก พรนิมิตร
ศูนย์ระบบสารสนเทศ LCCT นำทีมวิทยากร
ในการอบรมโปรแกรมเมอร์ทางการศึกษา
ให้กับเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 8
วันที่ 24-28 เม.ย 2549
LCCT นำนักศึกษาเช้าร่วมเต้นแอร์โรบิค ในวันต่อ
ต้านยาเสพติดเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
วันที่ 16 มิ.ย.49
ณ สวนสาธารณะเขลางค
LCCT นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินเทอดพระเกียรติ
ฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี
วันที่ 9 มิ.ย 2549 ณ สวนสาธารณะเขลางค์

LCCTนำนักศึกษาเข้าร่วมร้องเพลงและโชว์การแปร
ขบวนธงในงาน มหกรรมงานเพลงกลองฉลองแผ่นดิน
วันที่ 23 มิ.ย. 49 ณ สวนสาธารณะเขลางค์

BlueFM สัมภาษณ์สดศิลปิน Snail และ Juice
วันที่ 6 ก.ค 2549 ณ 99.75 BlueFM
เบื้องหลังก่อนที่จะเป็นพานสวยๆประกอบพิธี
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 29 มิ.ย 49
กิจกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2549
ของคณะช่างอุตสาหกรรม 29 มิ.ย 49
รูปน้องน้อยน่ารัก น้องมัชฌิมา พรนิมิตร
บุตรสาว ดร.จักรพันธ์ - ดร.กรวิก พรนิมิตร
ประมวลภาพ การเปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร
รักษาดินแดน ปีการศึกษา 2549
Clip VDO ข่าว น.ศ.ภาควิชาก่อสร้างออกค่าย
อาสาพัฒนาร่วมกับกลุ่ม ออฟโรดลำปาง
(Click ขวา Save Target As แล้วเปิดดู)
ภาควิชาก่อสร้าง&คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมออกค่าย
อาสาพัฒนา บ้านเลาสู จ.ลำปาง
18-21 ม.ค 50
LCCT & LIT ร่วมพีธีเปิด ไก่ขาวเกมส์ 2007
โดยสร้างสีสรร ให้กับพิธีเปิด พรัอมทั้งเหล่า
เชียร์ลีดเดอร์ เต็มรูปแบบ
ประมวลภาพ คอนเสิร์ต เล้าโลม & Budz
23 ส.ค 2549 LCCT

ประมวลภาพการประกวด ดาว-เดือน รอบสอง
22 ส.ค. 2549

LOMA GAMES 2006 กิจกรรมกีฬาภายใน
LCCT Apisode#2   BLUE Color
10 ธ.ค. 2549
LOMA GAMES 2006 กิจกรรมกีฬาภายใน
LCCT สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ไปกับกองเชียร์
และการแข่งขันกีฬา 10 ธ.ค 2549
ประมวลภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ
สาขาการท่องเที่ยว ดูงาน โรงแรมริมกก จ.เชียงราย
19-20 ส.ค.2549
ประมวลภาพ งานพิธีถวายสดุดีมหาราชินี
12 สิงหาคม 2549
ประมวลภาพ นักศึกษาแผนก บัญชี ปวช.3
จัดนิทรรศการ โครงงาน
ประมวลภาพ งานอวยพรวันคล้ายวันเกิด
อ.สุธีรา จิวะสันติการ รองกรรมการบริหารฯ
9 ส.ค. 2549
LCCT โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา ร่วม
พิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ร่วมแข่งขันวาดภาพที่พนังกั้นตลิ่ง (เขื่อนยาง)
โดยนักศึกษาชั้น สถาปัตย์ระดับชั้น ปวช. และปวส.
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2549 เนื่องในวันเด็ก
ชนะเลิศอันดับ 1,รางวัลสวยงามแข่งขันหุ่นยนต์
ความสามารถของนักศึกษา ช่างอุตสาหกรรม LCCT
.ในการส่งหุ่นยนต์เข้าแข่งขันทั้งสองรายการ
กิจการนักศึกษานำนักศึกษา รด.เข้าร่วมฝึก
ภาคสนาม เพื่อทบทวนยุทธวิธี และดำรงชีพ
ในป่า พร้อมกิจกรรมทดสอบกำลังใจ
กิจกรรม"คอมพิวเตอร์รวมใจ" บ้านกลางดอย
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำนักศึกษา ปวช.3
เข้าร่วมศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรม 28-29 ม.ค.
กิจกรรม"การตลาดรวมใจ" บ้านกลางดอย
ภาควิชาการตลาด ได้นำนักศึกษา ปวช.3เข้าร่วม ศึกษาดูงาน
และร่วมทำกิจกรรม 21-22 ม.ค. 49
ล่องสะเปายี่เป็ง ลำปาง 48
LCCT ร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง..
คืนสู่เหย้าชาว LCCT 48
สโมสรอาจารย์ร่วมกับศิษย์เก่า รวมพลังจัดงาน
คืนสู่เหย้า LCCT 19 พ.ย. 48..
BLUE FM สัมภาษณ์สดศิลปินรับเชิญ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18.00 น. - 20.00
สัมภาษณ์สด ศิลปิน เกียร์ไนท์, A Mob และ หวิว
กิจกรรมงานลูกทุ่งสัมมนา ของนักศึกษาปีจบ
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับนักศึกษาปีจบ
ร่วมจัดงาน ลูกทุ่งสัมมนา 17 ก.พ. 49
สโมสรอาจารย์ นัักศึกษา ศิษย์เก่า และมิตรสหาย
LCCT ร่วมทำพีธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร นำโดย
ดร.นิมิตร อ.สุธีรา จิวะสันติการ
วันที่ 21 เม.ย 2549
สโมสรนักศึกษา ออกค่ายอาสาพัฒนา
ณ โรงเีรียนบ้านนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
จ.ลำปาง วันที่ 4 - 6 มี.ค. 2549
LCCT & LIT STAFF RETREAT 2006
กิจกรรม Walk Rally ณ.ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ
วันที่ 24-25 พ.ค 45
LCCT นำนักศึกษา มินิแดนเซอร์ ร่วมแสดงโชว์ใน
งานการแข่งขันดนเตรีสตริงชิงแชมป์ จ.ลำปาง
วันที่ 24 มิ.ย. 49 ณ ร.ร อัสสัมชัญ ลำปาง
กิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา
ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 6 ก.ค 2549
กิจกรรมการบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทย
ของชาว LCCT เพื่อเพื่อนไทย
กิจกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2549
ของคณะบริหารธุรกิจ 29 มิ.ย 49
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2549
ของสนง.กิจการนักศึกษา
LCCT ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย
เพื่อป้องกันไข้เลือดออก 17 ก.ค.49
LCCT รับการตรวจประเมิน 12-14 ก.ค. 2549
จากคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะช่างอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม แรลลี่
เพื่่อสร้างความสามัคคี ในกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์ วันที่ 26 ม.ค. 2550
LCCT เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน
จ.ลำปาง โดยมีการแจกเกียรติบัตร ให้กับครูดีเด่น
ใน วันที่ 27 ม.ค 2550

:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]