GOTO Page2  
     การประกวดตัวละครในวรรณคดีไทยและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
     ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบ คุณหฤทัย บุญเจริญ ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและบริหารบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
     ฝ่ายวิชาการได้จัดมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ Skill Contest ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีการทดสอบความรู้ ทักษะ
      อาจารย์วีรศักดิ์ สุราสา วิทยากรจากสถาบัน พัฒนาฝีมือ แรงงานภาค 10 มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ "ตลาดแรงงานและการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน"
        อ.อัจฉรา เฮ่ประโคน ผู้สอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ได้นำคณะนักศึกษาห้องสบ2/1 เข้าเยี่ยมชมอินทรา เอาท์เลต
  มอบเงินช่วยเหลือน้องใหม่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง
      ภาควิชาสังคมศาสตร์และภาควิชาภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติและร่วมรำลึกบรมคร ูสุนทรภู่
 ภาพบรรยากาศจัดอบรมเพศศึกษา สำหรับนักศึกษาในโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา สำหรับเยาวชนที่ห้อง 3301 LCCT
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนา เชิงปฎิบัติการ บริษัทไมโครซอฟประเทศไทย เกี่ยวกับ การติดตั้ง window Vista
    บรรยากาศและผลการแข่งขันดนตรีโฟลค์ ในรอบคัดเลือก
    นักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าเก่งคิดสิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริง อาทิเช่น ถังขยะพูดได้ กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก ป้ายสัญญาณ จราจร รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
   นายพินิจ เขื่อนสุวงศ์ แชมป์แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลกจากสถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากร พิเศษให้กับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม LCCT
    ศูนย์ความร่วมมือกับชุมชน LCCT ร่วมมือหน่วยงานชั้นนำใน จ.ลำปาง ออกหน่วยบริการชุมชนนอกสถานที่ โดยมีชาวบ้าน อ.สบปราบ ให้ความสนใจเข้ารับบริการอย่างคับคั่ง
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬากลุ่มปวช 1
      ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมาทางได้มีการจัด แข่งขันกีฬากลุ่มปวช1 ขึ้น ณ.สนามบาสเก็ตบอลของโรงเรียน
       ภาควิชาการตลาดการจัดการธุรกิจและเลขานุการ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Storyboard
อบรมผู้บริหาร
   ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ LCCT เป็นวิทยากร อบรม โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3 (อ.แจ้ห่ม)
ประชุมแลกเปลี่ยนระดับชาติ
      โรงเรียนลำปางพาณิชยการฯ LCCT ส่งคณะอาจารย์ ร่วมประชุม ซีมีโอ(SEAMEO)โดย อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
สุขสันต์วันเกิด       คณะผู้บริหารและคณะสโมสรอาจารย์มอบช่อดอกไม้ เพื่ออวยพรวันเกิด อ.สุธีรา จิวะสันติการ ผู้จัดการโรงเรียน
    คณะอาจารย์และนักศึกษาวางพวงมาลาสักการะ เกียรติคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
ภาคสังคมศาสตร์
     ได้ส่งนักศึกษา ปวช.2 คือ นางสาวทิฆัมพร วงศ์จักร์ และนายนรบดี เทพนันตา เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา รัฐสภา ระดับเขตการศึกษา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
ร่วมฟังบรรยาย
     คณะผู้บริหารและอาจารย์ นำโดย อ.สุธีรา จิวะสันติการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข
    ภาควิชาการท่องเที่ยวจัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ ท่องเที่ยว ที่สำคัญใน จ.ลำปาง
     นักศึกษา LCCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จากการประกวดอ่าน เขียน แปล ภาษาคำเมือง และ การประกวดเรียงความทางวัฒนธรรม
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต วิทยาลัยอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
   คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ทำบุญภาควิชาโดย อ.นรเศษรฐ์ จิวะสันติการ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี
    ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย คณะอาจารย์แต่ละ สาขาวิชา ออกพบปะนักเรียน ม.3 ม.6 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการศึกษาระดับสูงให้กับน้อง ๆ
ต้อนรับเปิดเทอม
กิจกรรม Nice 2 Meet U Back to School Concert Campus   วันที่ 21 มิ.ย 50
กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาคอมพิวเตอร์ ปวช.2
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ( 6 - 7 กรกฏาคม 2550 )
คณะผู้บริหาร LCCT เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ
โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนโลยีและสยามบริหาร
วันที่ 29 มิ.ย 2550 (2)
LCCT จัดอบรมหัวข้อ "ระบบงานสารบรรณ" ให้กับบุคลากร LCCT เพื่อเสริมสร้างความรู้
ในเรื่องกาปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

อ.พิมพร อาจารย์ใหญ่ LCCT ร่วมกับคณะอาจารย์
ว.อินเตอร์เทคลำปาง ร่วมพิธีสืบชะตาและ
อนุรักษ์กิจกรรมฝาผนัง วัดบ้านก่อ

นักศึกษาไทยได้รับเลือก เป็นนักเรียนแลกเปลียน
ไทย - เยอรมันนี
โดย นายภานุพงค์ คำใบ นักศึกษา ปวช.3
บรรยากาศสดชื่น แบบพี่น้อง ในการต้อนรับ
น้องนักศึกษาใหม่ LIT
บรรยากาศนักศึกษาเ้ข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ
เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรรักษาดินแดน
7 มิ.ย 2550
เปิดตัวเครื่องแบบใหม่ สำหรับนักศึกษา เตรียมวิศวะ
สจพ.กับเครื่องแบบที่สดใส เหมาะกับอนาคต
วิศวกร รุ่นใหม่
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่
สู่ครอบครัว LCCT
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2549
คณะผู้บริหาร LCCT เข้าร่วมพิธีรับพระปลัดสมาน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
วัดศรีปงชัยวันที่ 17 พ.ค 2550
คณะผู้บริหารLCCT เข้าร่วมประชุมกับ
สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
วันที่ 11 พ.ค 2550
คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศก์นักศึกษา
ที่จะเข้ารับการฝึกงาน ในหน่วยงานต่างๆ
วันที่ 28 ก.พ. 2550
นิทรรศการภาพถ่าย ของนักศึกษา ETS 201
คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ
การจัดแสดงสินค้า ของนักศึกษาสาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ 20 ก.พ.2550
พิธีมอบรางวัล ห้องเรียนดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2549
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
และคณะอาจารย์ ร่วมออกค่ายอาสาพัฒนา
ณ ร.ร.บ้านอ้อน อำเภองาว ลำปาง
I Love LCCT โดยภาควิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ อุทธยานแห่งชาติดอยขุนตาล
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550
ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ แข่งขัน รถประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง HONDA Econo
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2550

LCCT กับโครงการ ผ้าป่าสามัคคี
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 2 ก.พ. 2550

ภาควิชาภาษาไทย-สังคม ร่วมกิจกรรมการ
ประกวดมารยาท ในงานการแข่งขันกีฬาและทักษะ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์
25-28 ม.ค 2550
กิจกรรมการแสดงและการประกวดร้องเพลง ของ
คณะบริหารธุรกิจ ณ เวทีการแสดง LCCT
งาน กาชาด จ.ลำปาง 29 - 6 ม.ค 2550
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการแข่งขัน
LCCT ROBOT CONTEST 2007
1-2 ม.ค 2550 งานกาชาด จ.ลำปาง
ภาควิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทีมน๋มปัง
เข้าร่วมแข่งขัน หุ่นยนต์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลอันดับ 2 29 ธ.ค 2549
Black Vanila ให้สัมภาษณ์สด
99.75 BlueFM 27 ธ.ค 2549
กิจกรรม Merry X' Mas and Happy
New Year 2007
คณะบริหารธุรกิจ นานาชาติ
ค่ำคืนอันน่าจดจำและรื่นเริง Sport Night
น.ศ ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 ธ.ค 2549
ดอกไม้สวยอร่ามงามตา ทั่วบริเวณ LCCT
โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาแผนกสถาปัตย์ฯ
LCCT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก
โรงเีรียนส่องแสง จ.สงขลา 30 พ.ย 2549
LCCT เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะ
กรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 27 พ.ย 2549
เหล่านักแสดง จากละคร เวียงภูเงิน
เชิญสัมผัสบรรยาศแห่งมวลความรัก
      
คณะนักศึกษา สาขาการบัญชี เข้าร่วมแข่งขัน
ตำส้มตำ ในโครงการ I Love LCCT
วันที่ 21 พ.ย 2549
คณะอาจารย์คณะนักศึกษา LCCT เข้าร่วมขบวน
ในงาน ล่องสะเปาจาวละกอน จัดโดย เทศบาลนคร
ลำปาง ในวันที่ 7 พ.ย 49
คณะนักศึกษาเข้าร่วมอบรม การขับขี่อย่างปลอดภัย
ที่จัดโดยขนส่ง จ.ลำปาง ณ LCCT
27-28 ต.ค 49
การประชุมสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า LCCT
เพื่อแจ้งการดำิเนินการสมาชมและพบปะพบคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 22 ต.ค 49
สโมสรอาจารย์ LCCTจัดกิจกรรมตกปลา เพื่อหา
รายได้สมทบทุนอาหารกลางวัน นักศึกษา LCCT
LIT อาทิตย์ 15 ต.ค 2549
การสัมมนา โครงการธุรกิจจำลอง ของนักศึกษาขั้น
ปีจบ คณะบริหารธุรกิจ LCCT ในวันที่
16 ก.ย 2549 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
คณะอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษา
ออกค่ายอาสาพัฒนา ร.ร บ้านอ้อวิทยา อ.แม่ทะ
วันที่ 22 ก.ย 2549
ภาควิชาการตลาดจัดลูกทุ่งการตลาด ในงาน มีการแสดงโชว์และสรุปโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 1
คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ(สจพ.)49วิทยาลัยเทคโนโลย
ีอุตสาหกรรม (วทอ.) ตรวจเยี่ยม LCCT
คณะอาจารย์ LCCT ร่วมประชุมเพื่อเป็นคณะ
การคุมสอบ กพ. โดยใช้ LCCT เป็นสนามสอบ
หนึ่ง ใน จ.ลำปาง 10 ก.ย 2549
ประมวลภาพ กิจกรรม I Love LCCT
ภาควิชา บัญชี 12 ก.ย. 49

ประมวลภาพ กิจกรรม I Love LCCT
ภาควิชา บัญชี 29 ส.ค. 49

ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกหน่วยบริการ
ชุมชน ณ วัดหนองห้า ต.พระบาท
ในวันศุกร์่ ที่ 25 ส.ค 2549
การจัดแสดงสินค้า ของนักศึกษาสาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ 20 ก.พ.2550
นิทรรศการภาพถ่าย ของนักศึกษา ETS 201
คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ
     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ Skill Contest เพื่อให้นักศึกษา ได้มีการทดสอบความรู้ ทักษะ และ นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงงานอาชีพ ณ บริเวณลานโลมาแสควร์
     คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางมาทำการแนะแนว การศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/สป.2 ทุกแผนก ในรายวิชาโครงการ (สัมมนา)
       วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 มาบรรยาย พิเศษให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2/สป.2 ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในการทำงาน"
   ทำบุญตักบาตรโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT
        ภาควิชาบัญชีจัดโครงการเสริมความรู้สู่ชุมชน โดยได้ออก หน่วยบริการช่วยงาน รับ- ฝากเงินออม ของสมาชิกองค์กร ออมทรัพย์ชุมชนบ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง
    ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบ คุณสายใจ แก้วรัตนากร นักวิชาการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
     พระมหาอนันต์ สังขํวโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง จากวัดบุญวาทย์วิหารมาทำการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ "พระคุณแม่"
      วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ "ตลาดแรงงานและ การอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน"
     ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบคุณเกษตร สี่สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ลำปางนิยมพานิช จำกัด
     ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบคุณประทิน นรินทรางกูล ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    ฝ่ายกิจการนักศึกษานำนักศึกษาเครื่องมือกล ร่วมงานพิธีปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
      ศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชน ร่วมโครงการศาล พบเยาวชน ในสถานศึกษา ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย ให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น
    คณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์ใหญ่หัวหน้าภาควิชา LCCT ร่วมงาน "70 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550
ร่วมแรงร่วมใจงานพยาบาล      ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสำนักงานกาชาดจังหวัดลำปาง จัดโครงการบริจาค โลหิตเพื่อการบำเพ็ญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือ ชีวิตเพื่อนมนุษย์
         การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (Sillk Contest 2550) เพื่อพัฒนาความคิด ทักษะ และยกระดับความสามารถนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพของภาคเหนือต่อไป
         คณะอาจารย์และนักศึกษา LCCT ร่วมพิธีสดุดีมหาราชินี และมอบรางวัล แก่แม่ดีเด่นประจำปี 2550 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ.ลานปาล์มคอร์ท
ภาคสามัญศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
      ภาพบรรยากาศ และสรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 22 รอบคัดเลือกระดับภาค พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง
อบรมบุคลากร
        ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการ และเทคโนโลยี LCCT จัดกิจกรรมอบรมครูเครือข่าย ในโครงการ เซฟ เซ็กส
กิจกรรมวันแม
      คุณศรัณรัตน์และคุณนฤมล เป็นวิทยากร มาสาธิตและ สอนการทำดอกมะลิจากผ้าใยบัว ให้กับนักศึกษา ระดับปวช.3 แผนกการบัญชี การขาย บริหารธุรกิจนานาชาติ
    ทีมงาน IT&TIC และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา นานาชาติ ร่วมงาน SEAMEO 2007 ชลบุรี
      ทีมงานแนะแนวร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ของ LCCT ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการกับโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
ร่วมแสดงความยินดี
     ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ได้รับการยกย่องจากกรมศิลปกร เป็นผู้สนับสนุน การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์มรดก วัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยี 2550
   ฝ่ายกิจการนักศึกษา LCCT ร่วมกับสโมสรนักศึกษา LIT จัด กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
     นักกีฬาเปตองโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันกีฬา เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า จัดโดย อบต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
      ทีมมินิแดนเซอร์ LCCT สร้างชื่อ ได้รับรางวัลมากมาย เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย อ.นิธิภัทธ หอมกระทุ่มเข้าร่วมการแข่งขัน
ร่วมแสดงความยินดี
   คณะผู้บริหาร นำโดย อ.นรเศรษฐ์ จิวะสันติการ
ผอ.LCCT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ หนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ ครบรอบ 13 ปี
ภาควิชาการตลาดการจัดการธุรกิจและเลขานุการ ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขันการเขียนเรื่องราว (Storyboard) จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมรมลำปาง
ยินดีต้อนรับ
   คณะผู้บริหาร LCCT ร่วมให้การต้อนรับท่านสามารถ ลอยฟ้า ในโอกาสที่มาดำรงดำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 ก.ค 50
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเอกชน จ.ลำปาง
คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สจพ.) แนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ธนาคารโรงเรียน & ไปรษณีย์โรงเรียน
พร้อมแล้วสำหรับการเปิดเทอมใหม่
ปีการศึกษา 2550
LCCTเข้าร่วมการสัมมนาเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง"อาชีวศึกษาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง"
วันที่ 30 มิ.ย 2550
คณะผู้บริหาร LCCT เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ
โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนโลยีและสยามบริหาร
วันที่ 29 มิ.ย 2550

LCCTร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย
โดยจัดพิธีไหว้ครู ของปีการศึกษา 2550
เพื่อรำลึกคุณครูบาอาจารย์ที่สอนสั่ง

LIT และ LCCT ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
Guilin University of Technology
ประเทศจีนที่ 10 มิถุนายน 2550
LCCT จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
สร้างภูมิคุมกันเยาวชนไทยใกล้ชิดพุทธศาสนา
ช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม 2550
LCCT ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2550
วันที่ 26 พ.ค.2550
ผู้จัดการ อ.สุุธีรา จิวะสันติการ มอบทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

โครงการประกวดผลงานวิจัย ของคณะอาจารย์
ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2549

คณะผู้บริหาร LCCT เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งข้าราชการ
สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 ลำปาง
วันที่ 11 พ.ค 2550

คณะช่างอุตสาหกรรม โดย ภาควิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ ร่วมการประกวดรถประหยัดพลังงาน
ร่วมกับทีมจากญี่ปุ่น 12 ทีม 9-11 มี.ค 50
ภาควิชาสามัญศึกษา จัดการแข่งขัน จรวดน้ำ
ณ ลานกีฬา I-Tech พลังน้ำกระจาย
วันที่ 20 ก.พ 2550
งานปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาชั้นปีจบ ของนักศึกษา
ระดับ ปวช. , ปวส. ปีการศึกษา 2549
วันที่ 21 ก.พ 2550
LCCT มอบเกียรติบัตรดีเด่น ให้กับนักศึกษา
ดีเ่ด่นด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2549
13 ก.พ. 2550
นักศึกษา ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุุรกิจ
จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ 160 ชั่วโมง
วันที่ 20 ก.พ. 2550 ณ ลานโลมาแสควร์
นักศึกษาระดับ ปวส.2/สป.2แผนกคอมพิวเตอร์
นำเสนอผลการดำิเินินงานแผนธุรกิจและธุรกิจจำลอง
วันที่ 17 ก.พ. 2550

โครงการอบรมภาวะผู้นำ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2549
ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 50 ณ LCCT
โดย สโมสรนักศึกษา & สนง.กิจการนักศึกษา

LCCT ทำการร่วมมือกับ สภาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) หลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ 3 ก.พ. 2550
ภาพประทับใจ ละคร "เวียงภูเงิน" พบกับเบื้อง
หน้าและเบื้องหลัง 2 ก.พ. 2550
ก่อนจะร่วมพิธีเปิด ไก่ขาวเกมส์อย่างเป็นทางการ
เหล่าอาสาสมัคร ต้องทำการซ้อมเชียร์ เพื่อเตรียม
ความพร้อม
กิจกรรม I Love LCCT ณ ศูนย์ิการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จ.เชียงใหม่ ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13-15 ม.ค 2550
กิจกรรม I Love LCCT ณ ศูนย์ิการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จ.เชียงใหม่ ภาควิชา การตลาด
5-7 ม.ค 2550
กิจกรรม ปีใหม่สัมพันธ์ 2007 ของคณะบคุลากร
LCCT & LIT 28 ธ.ค 2549 (Apisode II)
กิจกรรม ปีใหม่สัมพันธ์ 2007 ของคณะบคุลากร
LCCT & LIT 28 ธ.ค 2549
นักศึกษาภาควิชา การตลาดศึกษาดูงาน
โรงงานเซรามิก ท่าอากาศยาน
19 ธ.ค 2549
ผมชื่อ เด็กชาย อรากร จิวะสันติการ
ชื่อเล่นชื่อ น้อง nano ครับ ผมเกิดวันพุธ
ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวลา 16:41 น.
คณะช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดย
ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์เข้าร่วมแข่งขัน
ประหยัดพลังงาน ที่ จ.ลพบุรี
นักศึกษา LCCT เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน
Moter Show จ.ลำปาง
นักศึกษา สาขาการตลาดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ
1 และ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด
ครั้งที่ 18 วันที่ 21 พ.ย 2549
คณะอาจารย์,นักศึกษา ศิษย์เก่าและมิตรสหาย
ร่วมอวยพร ในงานวันคล้ายวันเกิด ดร.นิมิตร
จิวะสันติการ วันที่ 20 พ.ย. 2549
คณะอาจารย์คณะนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุญวาทย์วิหาร
วันที่ 19 พ.ย 2549
คณะอาจารย์คณะนักศึกษา LCCT เข้าร่วม
การถ่ายทำสารคดีเผยแพร่การเรียนการสอน
LCCT วันที่ 15 พ.ย 2549
คณะอาจารย์คณะนักศึกษา LCCTเข้าร่วม
การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
วันที่ 14 พ.ย 2549

คณะอาจารย์ศูนย์ระบบสารสนเทศ LCCT เข้ารับ
รางวัลจาก SIPA จากโครงการ จัดทำสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรม Captivate 19 ต.ค 2549

สำนักงาน PR,TIC และ ดีเจ BlueFM ดูงาน
ที่ กันตนากรุ๊ป, มีเดียออฟมีเดีย.SEED FM ,CP
วันที่ 9-12 ต.ค 2549
งานประชุมและพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่า LCCT
รุ่น 9 วันที่ 16 ก.ย 2549 ณ MR PALACE
คณะอาจารย์-นักศึกษา LCCT ร่วมกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ 19 ก.ย. 2549
ณ ลานโลมาแสควร์ โดย สนง.กิจการนักศึกษา
คณะอาจารย์-นักศึกษา LCCT ร่วมกิจกรรม
แรลลี่จักรยาน เส้นทางศึกษาวัฒนธรรม-ธรรมชาติ
จาก เทศบาลนครลำปาง-วัดพระธาตุลำปางหลวง
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าออกค่ายบริการชุมชน
ณ วัดบุญยืน 13 ก.ย 49
ภาควิชาภาษาไทย-สังคม ฝึกสอนโยคะให้กับอาจารย์
และนักศึกษา LCCT
ภาควิชาบัญชีร่วมกับองค์กรออมทรัพย์บ้านป่าตัน
ร่วมมือจัดโครงการโครงการเสริมความรู้สู่ชุมชน
ณ บ้านป่าตัน อ.แม่ทะ
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าออกหน่วยบริการชุมชน
ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย อ.เกาะคา
วันที่ 28 สิงหา 2549
งานปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาชั้นปีจบ ของนักศึกษา
ระดับ ปวช. , ปวส. ปีการศึกษา 2549
วันที่ 21 ก.พ 2550
ภาควิชาสามัญศึกษา จัดการแข่งขัน จรวดน้ำ
ณ ลานกีฬา I-Tech พลังน้ำกระจาย
วันที่ 20 ก.พ 2550

:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]