ทีมงาน IT&TIC และศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา นานาชาติ ร่วมงาน SEAMEO 2007 ชลบุรี โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 31 - 3 ส.ค 2550 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี หลากหลายประเทศ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และดูงาน
       LCCT ส่ง e-learning และ e-Office เข้าร่วมจัด Boot แล้วจะนำภาพมาฝาก..