ร่วมฟังบรรยาย
     คณะผู้บริหารและอาจารย์ นำโดย อ.สุธีรา จิวะสันติการ ผู้จัดการโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข เพื่อให้อาจารย์ให้นำมาประยุกต์กับสถานการณ์การดูแลนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ณ.ห้องเวียงแก้วโรงแรมลำปางเวียงทอง