คณะอาจารย์และนักศึกษาวางพวงมาลาสักการะเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
      ด้วยในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันรพี" ทางโรงเรียนได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวางพวงมาลา สักการะเกียรติคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลแขวง พร้อมทั้งนำนักศึกษาห้อง สต.1/2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศาลจังหวัดลำปาง