ภาคสังคมศาสตร์
       ได้ส่งนักศึกษา ปวช.2 สาขาการบัญชี คือ นางสาวทิฆัมพร วงศ์จักร์ และนายนรบดี เทพนันตา เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหารัฐสภา ระดับเขตการศึกษา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาตัวแทนไปตอบปัญหารัฐสภาที่รัฐสภา กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2550 ต่อไป ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 คนที่ได้รับประสบการณ์ในครั้งนี้
      แหล่งข่าว อ.ธีรยุทธ์ หงษ์สุวงค์