กิจกรรมวันแม่
     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT รายวิชาโครงการ (160 ชั่วโมง) ได้เชิญวิทยากรโดย คุณศรัณรัตน์ ทิพย์ชู และคุณนฤมล มาสาธิตและสอนการทำดอกมะลิจากผ้าใยบัวให้กับนักศึกษาระดับปวช.3 แผนกการบัญชี การขาย บริหารธุรกิจนานาชาติ เพื่อจะนำดอกมะลิที่ทำด้วยใจมอบให้กับคุณแม่เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ ห้อง 1301