ทำบุญตักบาตรโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT ร่วมกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ห้องเรียนบุญวาทย์วิหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารและปัจจัย โดยพระนิสิตรับบิณฑบาต จำนวน 15 รูป ซึ่งกำลัง ชั้นปีที่ 4 สาขาการเมืองและการปกครอง เพื่อนำสมทบทุนในการก่อสร้างห้องห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ. โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ต่อไป