ชมภาพบรรยากาศ การประกวดตัวละครในวรรณคดีไทยและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและร่วมรำลึกบรมครูสุนทรภู่ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา