ฝ่ายวิชาการได้เข้าพบคุณเกษตร สี่สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ลำปางนิยมพานิช จำกัด เพื่อขอรับทราบข้อมูลในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงาน การฝึกงานของนักศึกษา การทำงานของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ไปพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทำงาน และแนวโน้มในการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550