ฝ่ายกิจการนักศึกษานำนักศึกษาเครื่องมือกลห้อง 203 นำโดย อ.รุ่งฤดี พรมแก้วงาม อ.พงษ์รัฐการ วงศ์จันทร์ ร่วมงานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษา 12 สิงหาคม 2550 ณ.บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง เมื่อวันที 29 สิงหาคม 50