ศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนพบนักศึกษา LCCT ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา LCCT ร่วมโครงการศาลพบเยาวชนในสถานศึกษา นำทีมโดย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาชนและครอบครัว ร่วมด้วยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเยาชนและสิทธิที่เยาชนพึงมีแก่นักศึกษา