ร่วมงาน คณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์ใหญ่หัวหน้าภาควิชา LCCT ร่วมงาน "70 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550