มอบเงินช่วยเหลือน้องใหม่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง
         ตามที่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนใน LCCT ร่วมจิตศรัทธารวบรวมเงินคนละเล็กละน้อย เพื่อรวบรวมมอบให้ ดญ.วิลาวัลย์ กันทะรส(น้องใหม่) นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนเมืองยาววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่บ้านถูกไฟฟ้าไหม้ทั้งหลัง พ่อถูกไฟคลอก โดยที่ศพเหลือแต่กะโหลกศีรษะ หลังจากที่แม่หย่าร้างกับพ่อ ก็ไม่เคยกลับมาหาน้องใหม่อีกเลย    เงินจำนวนเพียงเล็กน้อยที่ท่านร่วมกันรวบรวม ได้ทั้งสิ้นจำนวน 10,800 บาท เงินจำนวนดังกล่าวขณะนี้ถึงมือน้องใหม่เรียบร้อยแล้ว ตามเจตนารมณ์ของทุกท่าน