ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทีม น๋มปัง ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์พิทักษ์สิ่งเวดล้อม
จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2549
ทีม น๋มปัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2