ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ บริษัทไมโครซอฟประเทศไทย เกี่ยวกับ การติดตั้ง wimdow Visita ข้อมูลเชิงเทคนิคการใช้งานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการด้าน IT ของโรงเรียน ณ. โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่วันที่ 24 สิงหาคม2550