ร่วมแรงร่วมใจงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสำนักงานกาชาดจังหวัดลำปาง จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทุกท่านได้มีการเสียสละ การบำเพ็ญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สนามโลมาสแควร์ หน้า อาคาร 7 มีคนให้ความสนใจร่วมทำบุญในครั้งนี้ อย่างล้นหลาม