เทศกาลแข่งขันทักษะวิชาชีพ (Sillk Contest 2550) ระหว่างเดือน สิงหาคม 50 ฝ่ายวิชาการ จัดให้แต่ละภาควิชา ได้ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาความคิด ทักษะและยกระดับ ความสามารถนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพของภาคเหนือต่อไป