คณะอาจารย์และนักศึกษา LCCT ร่วมพิธีสดุดีมหาราชินีและมอบรางวัลแก่แม่ดีเด่นประจำปี 2550 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ.ลานปาล์มคอร์ท