ภาคสามัญศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภาวะโลกร้อน กิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์และการออกร้านค้าของนักศึกษา มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ณ. บริเวณโลมาสแควร์