พิธีไห้ครู LCCT ประจำปีการศึกษา 2550
  โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT สายวิชาช่างอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกคุณครูและพิธีเจิมหน้าผากเพื่อเป็น ศิริมงคลแก่นักศึกษาโดย อ.นรเศรษฐ์ จิวะสันติการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะอาจารย์ LCCT เมื่อ ณ.ลานโลมาแสควร์ วันที่ 14 มิ.ย 2550 และในวันเวลาเดียวกันนี้สายวิชาบริหารธุรกิจ LCCT ก็ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงคุณครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2550 เช่นกันโดยมี อ.พิมพร เทพปินตา อาจารย์ใหญ่เป็นประธานในพีธี ณ.โถงอาคารวิทยบริการ           เสนอข่าวโดย :พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์     ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี