นักศึกษา LCCT ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมันนี
ชื่อ : นายภานุพงค์ คำใบ นักศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ปวช. ปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง EC301)
บุตร : คุณพ่อสากล คำใบ คุณแม่นิภา ก๋องอินตา
ที่อยู่ : 438/1 หมู่ 6 บ้านห้วยคง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จบระดับมัธยมปีที่ 3 : โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน สโมสรโรตารีดอยพระบาท จังหวัดลำปาง เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมันนี ในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3360 โรตารี่ สากล (Youth Exchange Foundation District 3360 Rotary International ) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 - เดือนกรกฎาคม 2551 ได้รับคัดเลือกจากผู้เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 54 คน สอบทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

เสนอข่าวโดย :พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์      ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี