อาจารย์ใหญ่ LCCT และคณะอาจารย์ ว.อินเตอร์เทคฯ ร่วมงาน
  อาจารย์พิมพร เทพปินตา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี ร่วมด้วย คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีสืบชะตาและฉลองโครงการอนุรักษ์กิจกรรมฝาผนัง วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีท่านเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมพิธีและเป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550ที่ผ่านมา

เสนอข่าวโดย :พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์        ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี