ภาพกิจกรรมสัมมนา โครงการธุรกิจจำลอง นักศึกษาชั้นปีจบ
Next page
คณะบริหารธุรกิจได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สป ปี2 แผนกการบัญชี การตลาด และการจัดการ
จัดการสัมมนา "โครงการธุรกิจจำลอง" ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จำนวนนักศึกษา 218 คน 19 บริษัท
เพื่อสรุปการทำธุรกิจจำลอง ในวันที่ 16 กันยายน 2549 โดยมียอดขายสุทธิ รวม 374,968 บาท
กำไรสุทธิ 11,887.08 บาท โดย จัดสรรกำไรบางส่วน ไปจัดทำโครงการกำไรสู่ชุมชน
DSC04085.JPG
DSC04085.JPG
DSC04086.JPG
DSC04086.JPG
DSC04087.JPG
DSC04087.JPG
DSC04088.JPG
DSC04088.JPG
DSC04089.JPG
DSC04089.JPG
DSC04090.JPG
DSC04090.JPG
DSC04092.JPG
DSC04092.JPG
DSC00471.JPG
DSC00471.JPG
DSC00472.JPG
DSC00472.JPG
DSC00473.JPG
DSC00473.JPG
DSC00474.JPG
DSC00474.JPG
DSC00476.JPG
DSC00476.JPG
DSC00478.JPG
DSC00478.JPG
DSC00480.JPG
DSC00480.JPG
DSC00481.JPG
DSC00481.JPG
DSC00482.JPG
DSC00482.JPG
Next page

:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]