ภาพบรรยากาศ และสรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 22 รอบคัดเลือกระดับภาค พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง

สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์