ร่วมแสดงความยินดี
       คณะผู้บริหาร นำโดย อ.นรเศรษฐ์ จิวะสันติการ ผอ.LCCT อ.พิมพร เทพปินตา อาจารย์ใหญ่ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือครบรอบ 13 ปี
       เสนอข่าวโดย อ.พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
       ตรวจข่าวโดย อ.จันทร์เพ็ญ เสียงดี