ยินดีต้อนรับ
       คณะผู้บริหารโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT โดย อ.นรเศรษฐ์ จิวะสันติการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับท่านสามารถ ลอยฟ้า ในโอกาสที่มาดำรงดำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 ก.ค 50

        เสนอข่าวโดย อ.พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
        ตรวจข่าวโดย อ.จันทร์เพ็ญ เสียงดี