น้อง ๆ ปวช.1 LCCT ร่วมทดสอบสมรรถภาพเพื่อเข้าฝึก ร.ด.
อาจารย์นพชัย คุณยศยิ่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร LCCT เผยว่า ปีการศึกษา 2550 มีนักศึกษา ปวช.1 จำนวนมากที่มีความสนใจสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.) โดยนักศึกษาที่สมัครเรียนได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตร จากศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลำปาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550