ตามไปดูรุ่นพี่ LIT เปิดเทอมใหม
ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เป็นวันปฐมนิเทศและเปิดเทอมใหม่ของนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง กิจกรรมในช่วงเช้ามีการลงทะเบียนที่บริเวณหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และมีการต้อนรับจากรุ่นพี่เล็กน้อย และเคลื่อนย้ายไปจัดกิจกรรมกันต่อที่ศูนย์ฝึกอบรมของ กฟผ. แม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทค เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และกิจกรรมในช่วงเย็นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญที่บริเวณลานปาล์มคอร์ด LCCT จนกระทั่งเวลาประมาณ 23.00 น. ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนั้น