LCCT นำคณะอาจารย์เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งข้าราชการ สำนักงานพื้นที่ การศึกษา เขต 1
                ในวันศุกร์ที่ 11 พ.ค 2550 ที่ผ่านมา ทาง สพท.ลำปาง เขต 1 ได้มีการเลี้ยงส่ง ให้กับข้าราชการ ของเขต รวม 7 ท่าน ซึ่ง
จะได้โยกย้ายไป ดำรงตำแหน่ง ที่ สพท.ลำปาง เขต 3 นำทีมโดย อ.ปรนอม เจตะภัย นักวิชาการ 7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในงาน
เต็มไปด้วยบรรยากาศ ที่สนุกสนานเป็นกันเอง พร้อมมีการมอบ ของที่ระลึก ให้กับข้าราชการทั้ง 7 ท่าน และยังได้รับเกียรติจาก
นายชุมพล ่รัตนเลิศลบ ผอ.สพท.ลำปาง เขต 1 เป็นประธานในงานพร้อมมอบของที่ระลึกครั้งนี้ ซึ่งในงานนี้ทาง่ LCCT ได้มอบหมายให้
อ.พิมพร เทพปินตา ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วย อ.จันทร์เพ็ญ เสียงดี อ.เกณิกา ช่วยเจริญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน
ดังกล่าวด้วย     
     
     


:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]