ประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มปวช 1 LCCT
    ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมาทาง LCCT ได้มีการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มปวช1 ขึ้น โดยพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มขึ้นเวลา 12.30น. และสิ้นสุดเวลา 16.00น.วันเดียวกัน ณ.สนามบาสเก็ตบอลของโรงเรียน และมีการสรุปผลได้ดังนี้

       ชนะเลิศอันดับ1 ห้องปวช. 105
     รองชนะเลิศอันดับ1 ห้องปวช. 103
     รองชนะเลิศอันดับ2 ห้องปวช. 107 และ 101