การแข่งขัน Storyboard
      ในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งกับทางภาควิชาการตลาดการจัดการธุรกิจและเลขานุการ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Storyboard การวาดภาพประกอบเรื่องราว คือนางสาวจีรพรรณ อุตทาสา สต.1/1 โดยมี อาจารย์กฤษณา คำเครื่อง และ อาจารย์ ณพชัย คุณยศยิ่ง เป็นผู้ควบคุมดูแล ในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่านักศึกษาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เพื่อไปแข่งระดับภาค ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน นักศึกษาได้ลำดับที่ 5 จากจำนวนผู้เข้าร่วม 16 จังหวัดทั่วภาคเหนือ