อบรมผู้บริหาร

       ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติโรงเรียนลำปางพาณิชยการฯ LCCT นำคณะอาจารย์ชาวต่างประเทศ เป็นวิทยากรอบรมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาสอนอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3 (อ.แจ้ห่ม) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมอบรมจำนวน 122 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ.ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่เขตการศึกษาลำปางเขต 3