สนามสอบภาษาอังกฤษ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเอกชน จ.ลำปาง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ณ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยใช้สนามสอบ LCCT และ มีคณะอาจารย์ชาวต่างประเทศศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ ณ.ห้อง 6101 อ. พิมพร เทพปินตา อาจารย์ใหญ่ LCCT กล่าวต้อนรับ
    เสนอข่าวโดย :พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
    ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี