วันที่ฝันไว้ คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สจพ.) นำโดย รศ.ศิวิไล ถนอมสวย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและหัวหน้าภาคสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า 10 สาขา มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปวช.3 LCCT ประจำปีการศึกษา 2550 ณ.ห้องประชุม 8201 เพื่อ
     เสนอข่าวโดย :พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
     ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี