ต้อนรับเปิดเทอม
สถานีวิทยุเพื่อชุมชน BLUE FM 99.75 MHz ร่วมกับ KISS FM 101.75 MHz และโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT จัดกิจกรรม Nice 2 Meet U Back to School Concert Campus โดยมีศิลปินจาก บริษัท อาร์เอส คือวง Nice 2 Meet U และ วงALIZE มาแสดงคอนเสริ์ตต้อนรับเปิดเทอมให้กับนักศึกษาได้ชม ณ.โถงอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย 50
   เสนอข่าวโดย :พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
   ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี