ธนาคารโรงเรียน และ ไปรษณีย์โรงเรียน พร้อมแล้วกับการต้อนรับเปิดเทอม

โดย อ.จรรยา ชมภูศรี และอ.ปรางทิพย์ ปวงคำ ที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียน รวมถึง อ.ชุติกาญจน์ ธรรมไหว ที่ปรึกษาไปรษณีย์โรงเรียน แจ้งว่าขณะนี้ทางธนาคาร และ ไปรษณีย์พร้อมแล้วกับการให้บริการ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกในชุมชนใกล้เคียง มาใช้บริการ โดยย้ำว่าการใช้บริการกับ 2 หน่วยงานนี้ท่านจะได้รับการบริการทุกอย่างเช่นเดียวกันไปรษณีย์และธนาคารภายนอก เพราะเรามีธนาคารออมสินสาขาลำปาง และไปรษณีย์ลำปาง เป็นที่ปรึกษา มั่นใจได้กับการบริการของทั้ง 2 หน่วย จึงขอเชิญชวนให้มาใช้บริการได้วันจันทร์-ศุกร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5435-2399-401 ต่อ 161 (ธนาคาร) , 153 (ไปรษณีย์)

เสนอข่าวโดย :พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี