ศูนย์ประชาสัมพันธ์
      โดยทีมงานแนะแนวร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ของ LCCT ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการกับโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ในงานมีนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างคับคั่ง