ร่วมแสดงความยินดี
         คณะผู้บริหารโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจากกรมศิลปกร เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2550