หล่อเทียนพรรษา
      ฝ่ายกิจการนักศึกษา LCCT ร่วมกับสโมสรนักศึกษา LIT จัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเทียนไข เทียนแผ่น(ขี้ผึ้ง) และเงิน โดยจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 2 แท่ง ขึ้น ณ.ลานปาล์มคอร์ด เพื่อนำทอดถวายวัดศรีปงชัย และ วัดย่าเป้า ในวันที่ 26 ก.ค 50