ทีมมินิแดนเซอร์ LCCT สร้างชื่อ
         ได้รับรางวัลมากมาย เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ฝ่ายกิจการนักศึกษานำโดย อ.นิธิภัทธ หอมกระทุ่มเข้าร่วมการแข่งขัน Scacare For Men Dancing Contest ได้รับรางวัลชมเชย ณ. ห้างเสรีสรรพสินค้า และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2550 นำทีมมินิแดนเซอร์ 2 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในงาน TOYOTA YARIS IN STYLE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม ไอยรา และอันดับ 2 คือทีม Barbie Girl