ขอแสดงความยินดี
       นายชัยมงคล บังเมฆ นักศึกษา สปท 2/1 และ น.ส. นริศรา กำยาน สบ 1/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จากการประกวดอ่าน เขียน แปล ภาษาคำเมือง และ การประกวดเรียงความทางวัฒนธรรม ในงาน " 36 ปี วิถีราชภัฎลำปาง" ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.ลำปาง