คณะกรรมการบริหาร LCCT ศึกษาดูงาน 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.50
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนศึกษาดูงานช่วงระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค.50 โดยมีกำหนดเดินทางใน
วันที่ 28 วันที่ 29 เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ วันที่ 30 ร่วมรับฟังการบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยและศึกษาผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี และเดินทางกลับวันที่ 1 ก.ค.50
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสยามยบริหารธุรกิจ

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสยามยบริหารธุรกิจ 29 มิ.ย 2550