งานปฐมนิเทศและเปิดตัวนักศึกษาใหม่ LCCT อย่างเป็นทางการ
  วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม LCCT ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ บริเวณโถงอาคารวิทยบริการ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีที่เห็นความสำคัญในการรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาและการดูแลนักศึกษาตลอดจนรับทราบระเบียบการต่าง ๆ เริ่มพิธีเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์นรเศรฐ์ จิวะสันติการ และอาจารย์ใหญ่อาจารย์พิมพร เทพปินตา ชี้แจงถึงระเบียบการ
ต่าง ๆ หลังจากนั้นทั้งผู้ปกครอง และ นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันก่อนจะมาเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 ต่อไป

เสนอข่าวโดย : พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี