ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ใหม่ทั้ง 6 ท่านสู่ครอบครัว LCCT
           
เนื่องจากการขยายตัวทางการศึกษา ประกอบกับยุคการเปลี่ยนแปลงสายเลือดการบริหารใหม่บวกความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อมาเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา LCCT จึงขอต้อนรับบุคลากรใหม่ทั้ง 6 ท่านสู่รั้ว LCCT โดยมีรายนามดังนี้
1. อาจารย์เจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ
2. อาจารย์สุนันทา วงศ์ษายะ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3. อาจารย์เปรมวิกา ตาปวง สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ
4. อาจารย์บุญญฤทธิ์ ต๊ะบุญเรือง สังกัดภาควิชาสามัญศึกษา
5. อาจารย์สุพิชญาณ์ พันธวัฒน์ สังกัดภาควิชาสามัญศึกษา
6. อาจารย์ศรายุทธ เกิดมงคล สังกัดภาควิชาสามัญศึกษา
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน LCCT บวกกับคลื่นลูกใหม่จะช่วยให้กันผลักดันLCCTให้ก้าวหน้าต่อไป

เสนอข่าวโดย : พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี


     
     
     


:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]