- สำนักจัดหางาน จังหวัดลำปาง
- เว็บจังหวัดลำปาง
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2551

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2552
- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2553
- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2554

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2555

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2556

 

 

 

 อีเมล ** ชื่อเรียก@lcct.ac.th
รหัสผ่าน